Välj en sida

Vad är sexmissbruk?

Sexmissbruk är en term som används för att beskriva ett mönster av beteende där en person upplever svårigheter att kontrollera sin sexuella drift och utvecklar ett beroende av sexuella handlingar. Det kan vara ett komplex tillstånd som påverkar en persons liv, relationer och hälsa negativt. Det är viktigt att förstå att sexmissbruk inte handlar om att ha ett aktivt sexliv, utan snarare om att sexet tar över en persons tankar, känslor och handlingar.

Tecken på sexmissbruk

Det finns flera tecken som kan indikera att en person lider av sexmissbruk. Dessa kan inkludera:

 • Konstanta tankar om sex som stör vardagen
 • Oförmåga att kontrollera sexuellt beteende trots negativa konsekvenser
 • Att alltid söka efter nya sexuella upplevelser
 • Brist på intresse för andra aktiviteter som tidigare var viktiga
 • Känsla av skam, skuld eller ångest efter sexuella handlingar
 • Svårigheter att upprätthålla stabila relationer på grund av sexuell åtrå till andra

Varför söka hjälp?

Att söka hjälp för sexmissbruk är viktigt eftersom det kan hjälpa en person att bryta destruktiva beteendemönster och återfå kontrollen över sitt liv. Utan rätt stöd kan sexmissbruk leda till problem som depression, ångest, relationsproblem och förlust av självkänsla. Att ta itu med sexmissbruk kräver mod och engagemang, men det kan leda till en hälsosammare och mer balanserad tillvaro.

Impulskollen.se – Din resurs för hjälp mot sexmissbruk

Impulskollen.se är en betrodd onlineplattform som erbjuder hjälp och stöd för personer som kämpar med sexmissbruk. Genom sin användarvänliga webbplats och professionella terapeuter erbjuder impulskollen.se en trygg och konfidentiell miljö där människor kan få den hjälp de behöver.

Sexmissbruk behandling

Impulskollen.se erbjuder olika terapialternativ för att stödja personer med sexmissbruk. Dessa inkluderar individuell terapi, där man kan arbeta med en terapeut för att utforska orsakerna till beteendet och utveckla hälsosammare copingstrategier. De erbjuder också stödgrupper och nätverk där personer kan dela sina erfarenheter och få stöd från andra som går igenom samma situation.

Terapialternativ

Impulskollen.se erbjuder flera terapialternativ för att passa individuella behov. Dessa kan inkludera kognitiv beteendeterapi (KBT), som fokuserar på att ändra de tankar och beteenden som leder till sexmissbruk. Andra terapiformer som kan vara till nytta är mindfulness, relationsrådgivning och traumaorienterad terapi.

Stödgrupper och nätverk

Att delta i stödgrupper och nätverk kan vara till stor hjälp för personer som kämpar med sexmissbruk. Impulskollen.se erbjuder möjligheten att ansluta till dessa grupper och dra nytta av det ömsesidiga stödet och delningen av erfarenheter. Att veta att man inte är ensam och att det finns andra som förstår kan vara tröstande och inspirerande under rehabiliteringsprocessen.

Tips för att övervinna sexmissbruk

Att övervinna sexmissbruk är en utmaning, men det är inte omöjligt. Här är några användbara tips för att hjälpa dig på vägen:

 • Sök professionell hjälp: Börja med att nå ut till impulskollen.se eller en kvalificerad terapeut som kan stödja dig i rehabiliteringsprocessen.
 • Bygg ett stödsystem: Hitta människor i ditt liv som kan stötta dig och hjälpa dig genom utmaningarna.
 • Utveckla friska copingstrategier: Arbeta med en terapeut för att lära dig hälsosamma sätt att hantera stress och negativa känslor istället för att använda sex som en flykt.
 • Skapa en balanserad livsstil: Fokusera på att skapa en balans mellan olika aspekter av ditt liv, inklusive relationer, arbete, fritid och hälsa.
 • Var tålmodig och snäll mot dig själv: Rehabilitering tar tid och kan innebära ups och downs. Var snäll mot dig själv under processen och ge dig själv tid att läka.

När du behöver professionell hjälp

Det är viktigt att söka professionell hjälp om du upplever svårigheter med sexmissbruk. En kvalificerad terapeut kan ge dig de verktyg och resurser du behöver för att övervinna dina utmaningar. Impulskollen.se är alltid tillgängligt för att erbjuda professionell hjälp och stöd.

Vanliga frågor och svar om sexmissbruk

 

Hur kan jag kontakta impulskollen.se för hjälp med sexmissbruk?

Du kan kontakta oss via mail eller telefon för att få stöd omgående. Det går bra att ringa anonymt.

Vilka är de vanligaste orsakerna till sexmissbruk?

Orsakerna till sexmissbruk kan vara komplexa och variera från person till person. Det kan vara kopplat till tidigare trauma, relationssvårigheter, låg självkänsla eller andra underliggande faktorer. En terapeut kan hjälpa till att utforska dessa orsaker och utveckla strategier för att hantera dem.

Är sexmissbruk vanligt förekommande?

Sexmissbruk kan påverka människor i olika grader och frekvens. Det är svårt att fastställa exakt hur vanligt förekommande det är eftersom det ofta är en privat och dold fråga.

Är allt innehåll på impulskollen.se konfidentiellt?

Ja, impulskollen.se värnar om din integritet och konfidentialitet. All information som delas med dem behandlas med sekretess och respekt.

Kan jag få hjälp från impulskollen.se även om jag inte talar svenska flytande?

Ja, impulskollen.se erbjuder hjälp och stöd till personer oavsett språkkunskaper. De kan erbjuda tjänster på olika språk eller med hjälp av tolkar för att säkerställa att du får den hjälp du behöver.