Välj en sida

Behandling

 

Vi som arbetar hos Impulskollen

Hos oss möter du psykologer och terapeuter med kunskap inom  KBT, KPT och Schematerapi.

Vi jobbar enligt följande metodiker och program

  • Kognitiv beteendeterapi, KBT
  • Kognitiv psykoterapi, KPT
  • Schematerapi

Möte med psykolog

Träff med psykolog för inledande samtal i syfte att se om det finns annan under-liggande problematik som behöver tas itu med innan påbörjad behandling.

Individuella terapisamtal

Täta samtal som alltid sker enskilt och är individuellt anpassade. Du ska kunna känna dig trygg och bekväm med att kunna prata helt öppet om vad som helst.  

Stöd av familj och vänner

Släkt, vänner och familj är viktiga stöttepelare i livet, här ges möjligheten för familjen att få stöd i hur man hanterar problematiken och individen får vägledning i att hantera skammen.

En förbättrad impulskontroll

Målet med terapin att du ska få en bättre självinsikt, en ökad självkännedom, samt en förmåga att själv kunna lösa inre konflikter som eventuellt kommer att uppstå i framtiden. Syftet är att förhindra otillåtet sexuellt beteende, kontrollera impulsen och bryta mönster

Det handlar om att hitta en balans mellan förändring och acceptans samt flexibilitet och stabilitet. På sikt syftar behandlingen till att lära sig hantera vardagen på ett bra sätt och skapa en meningsfull tillvaro.