Välj en sida

Impulskollen

Hjälp vid oönskad sexualitet

Hur kan Impulskollen hjälpa mig?

För att bli av med skadliga tankemönster kring oönskad sexualitet, eller dysfunktionella beteenden behöver man ibland ta hjälp. Det handlar om att få kontroll över sig själv och sina tvångsmässiga tankar och handlingar.  Att styra sig så att man inte fortsätter. Det kan man till exempel göra genom att lära sig hur man skapar avstånd mellan tanke och handling. Vi på Impulskollen har knutit ett antal psykologer och terapeuter till oss med mångårig kunskap kring just den här problematiken.

Behandlingar

Kognitiv beteendeterapi KBT samt KPT kognitiv psykoterapi, som hjälper att identifiera destruktiva tankemönster, att förstå beteenden och utåtagerande.
Schemabehandling som bearbetar djupare relationella trauman, ångest eller depression och dysfunktionella beteenden.

Målsättning

Vår målsättning är att stärka din impulskontroll. Tanken är att du ska få kontroll över och kunna styra oönskade impulser och beteenden så att du inte skadar någon annan. Vi vill hjälpa dig att bryta tidigare destruktiva mönster.

Förbättra impulskontrollen
Bryta negativa tankemönster
Skapa positiva sexuella uttryck

Du är inte ensam. Vi finns här för dig.

Du är inte ensam om att lida av oönskade tankar eller sexualitet.

 

Det här är svåra känslor att hantera. Men vi ger dig möjlighet att få professionell hjälp och ger dig utrymme till att uttrycka dina känslor utan att någon dömer dig. Vi anser att alla har rätt att få rätt hjälp och stöd.

Vanliga frågor

Så här går en kontakt med oss till

Kan jag vara anonym?

Ja, du är anonym när du ringer till oss. Om du sedan väljer att gå ett program hos oss så behöver vi veta vem du är. 

Vad kostar det?

Första mötet är kostnadsfritt, sen läggs en gemensam plan för behandling och kostnad tillsammans med psykologen.

Har er personal sekretess?

Ja, all vår personal har tystnadsplikt och det du säger samt dina uppgifter stannar hos Impulskoll. 

Hur lång tid tar en behandling?

Det är svårt att säga hur lång tid en behandling tar. Det kan gå allt mellan tre månader och tre år beroende på individen och problemställningen. 

Behandlas man bara online?

Mötena sker både online och vid personliga träffar.